Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušená dodávka teplej úžitkovej vody


17. 08. 2020 08.17 hod.

Na základe oznámenia spoločnosti Martinská teplárenská a.s., bude dňa 19.08. a 20.08. 2020 prerušená dodávka teplej úžitkovej vody z dôvodu plánovaných opráv a údržby.

Prerušenie dodávky vody v objektoch JLF UK: Dekanát, Teoretické ústavy Viliama Mézeša, BioMed, Štefánikov ústav, Edukačné centrum, Vysokoškolský internát, Akademická knižnica a posluchárne, Hviezdoslavova 35