Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušená dodávka elektriny


31. 07. 2020 09.12 hod.

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu inštalácie meračov podružného merania elektriny, bude  prerušená dodávka elektriny v objektoch JLF UK – Teoretické ústavy Viliama Mézeša a Dekanát  dňa 06.08.2020 od 09:00 hod. do 10:30 hod (štvrtok).