Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušená dodávka elektriny


17. 08. 2020 08.23 hod.

Z dôvodu revízie elektroinštalácie , bude krátkodobo a opakovane  prerušená dodávka elektriny po jednotlivých poschodiach v objekte JLF UK – Edukačné centrum,  dňa 18.08. a 19.08. 2020 od 09:00 hod. do 12:00 hod (v utorok a stredu).

Doporučujeme v uvedenom čase vypnúť zariadenia a elektrospotrebiče, ktorým takéto prerušenie elektriny môžu spôsobiť škody vo vašej  pracovnej činnosti.