Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Začali sme 15. cyklus akreditovaného programu Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo

Na Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine sa aktuálne koná už 15. cyklus akreditovaného programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo (v termíne 20.3.2024 - 3.7.2024).


02. 04. 2024 11.49 hod.
Od: JLF UK

Vo februári 2024 ukončilo 14. cyklus programu 35 sestier-mentorov, čím sa počet absolventov tohto programu zvýšil na celkových 222 sestier-mentorov vyškolených JLF UK. „Tlak na konkurencieschopnosť zdravotníckych zariadení zvyšuje záujem sestier z klinickej ošetrovateľskej praxe o absolvovanie mentorského programe, čomu sa veľmi tešíme. V aktuálnom termíne je zaradených spolu 34 sestier, konkrétne 14 sestier z nemocníc skupiny AGEL SK z rôznych častí Slovenska, 9 sestier z Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca, 6 sestier z jednotlivých kliník Univerzitnej nemocnice Martin, 4 sestry z pracovísk Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina a 1 sestra z NÚSCH Bratislava,“ informovala Mgr. Martina Lepiešová, PhD., ktorá je garantom programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo.

Ako ďalej doplnila, v rámci intenzívnych troch dní povinnej kontaktnej výučby prezenčného tútoriálu lektori teoretickej časti programu z Ústavu ošetrovateľstva JLF UK prezentovali poslucháčom študijný program ošetrovateľstvo, venovali sa súčasným trendom vzdelávania budúcich sestier, teoretickým východiskám mentorstva v ošetrovateľstve, pričom sa prediskutovali významné témy rozvíjania klinických kompetencií študentov ošetrovateľstva s cieľom pripraviť poslucháčov programu na vedenie a hodnotenie študentov ošetrovateľstva v klinickej ošetrovateľskej praxi v súlade s nastavenými kritériami vzdelávacích inštitúcií.

„Poslucháči programu, budúce sestry-mentori, si v rámci interaktívnej a zážitkovej formy výučby vyskúšali aj vybrané metódy vedenia či hodnotenia študentov, napr. v rámci workshopu OSCE v simulovaných situáciách,“ uviedla Lepiešová. V druhej časti programu sa poslucháči budú zúčastňovať výučby študentov ošetrovateľstva na našej fakulte v zmysle svojej pedagogickej praxe, a to absolvovaním náčuvov a vlastnej výučby študentov ošetrovateľstva na výučbových pracoviskách JLF UK v spolupráci s lektormi praktickej časti tohto programu.

Ďakujeme lektorom programu i zaradeným poslucháčom za vytvorenie tvorivej atmosféry prezenčného tútoriálu, ktorá okrem iného viedla k vzájomnému, recipročnému učeniu sa a obohateniu sa skúsenosťami všetkých zúčastnených.