Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky XIII. ročníka streleckej súťaže Veľkonočná muška

V dňoch 19. a 20. marca 2024 sa v telocvični JLF UK na Malej Hore uskutočnila strelecká súťaž s názvom Veľkonočná muška. Prinášame vám výsledky zo všetkých súťažných kategórií.


28. 03. 2024 09.10 hod.

Výsledky v kategórii: ŽENY – zamestnankyne

1. Neuschlová Martina (83 bodov)
2. Barnau Anna (80 bodov)
3. Jankovichová Jana (80 bodov)

Výsledky v kategórii: MUŽI – zamestnanci

1. Nekoranec Igor (83 bodov)
3. Čierny  Daniel (78 bodov)
3. Javorka Michal (78 bodov)
3. Brany Dušan (78 bodov)

Výsledky v kategórii: ŽENY – študentky

1. Hrubjaková Alžbeta (76 bodov)
2. Matúšová Agáta (75 bodov)
3. Kaplánová Tamara (74 bodov)

Výsledky v kategórii: MUŽI – študenti

1. Gana Lukáš (87 bodov)
2. Kocúr Jakub (82 bodov)
2. Ščerbanovský Lukáš (82 bodov)

Ocenenia si víťazi môžu prevziať na Ústave telesnej výchovy JLF UK od stredy 27. marca 2024.
O svojom príchode, prosím, informujte vopred na telefónnom čísle 043 26 33 410. Ďakujeme.