Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vláda SR schválila výnimku na prezenčnú výučbu pre vybrané skupiny študentov

Vláda SR na včerajšom mimoriadnom večernom zasadnutí prijala uznesenie č. 88/2021, ktorým sa s účinnosťou od 15. februára 2021 vzťahuje výnimka na cestu študentov niektorých študijných programov do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy, a cestu späť za presne definovaných podmienok týkajúcich sa ochorenia COVID-19.


15. 02. 2021 16.01 hod.
Od: JLF UK v Martine

Na základe toho bol dnes, t. j. 14. februára 2021 vydaný príkaz rektora UK č. 5/2021, v ktorom rektor udeľuje výnimku z dištančného vzdelávania pre študentov 4., 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva, študentov 2. a 3. ročníka Bc. študijného programu ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. 

V tejto súvislosti je možné realizovať za vyššie uvedených podmienok presunuté letné praxe študentov 4. a 5. ročníka VL a 2. ročníka BcOŠ ako aj predštátnicové praxe študentov 6. ročníka VL, 3. ročníka BcOŠ a BcPA, a to už od zajtra, t. j. od 15. 02. 2021. Táto informácia bola zaslaná všetkým zainteresovaným študentom na ich univerzitné mejlové adresy ako aj príslušným zdravotníckym zariadeniam.

Klinická výučba prezenčnou formou vo 4. ročníku VL a 2. ročníku BcPA podľa zverejnených rozvrhov bude možná až od 22. februára 2021 (u študentov 5. ročníka VL a 2. ročníka BcOŠ po absolvovaní praxí od 15. 03. 2021). Títo  študenti ako aj študenti končiacich ročníkov v súvislosti s ich predštátnicovými praxami vo vyššie uvedených študijných programoch budú  postupovať podľa inštrukcií garantov predmetov. Predbežne platí, že ubytovanie na internáte bude možné až od stredy 17. 02. 2021. Pre záujemcov o ubytovanie odporúčame sledovať aktualizovanú webstránku internátu, kde budú zverejnené podmienky. Prípadné otázky ohľadom ubytovania prosím adresujte pracovníčkam ubytovacieho oddelenia VI

Študenti sa musia byť schopní preukázať potvrdením o ich negatívnom výsledku antigénového testu alebo PCR testu nie starším ako 7 dní, resp. potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 druhou dávkou vakcíny pred minimálne 14 dňami, alebo dokladom o prekonaní COVID-19 nie starším ako 3 mesiace, a to pri ceste na a z praxe, pri ubytovávaní, ako aj pred nástupom na praktickú výučbu 

JLF UK zatiaľ čaká na vyjadrenie RÚVZ k žiadosti o možnosť antigénového testovania vo vlastnom odberovom mieste, preto je potrebné využiť niektoré z mobilných odberových miest. Testovanie študentov na presunutých letných praxiach zabezpečuje príslušné zdravotnícke zariadenie.

V prípade ďalších otázok k prezenčnej výučbe je potrebné kontaktovať garantov jednotlivých predmetov, resp. študijné oddelenie JLF UK, a to prednostne elektronicky.

Aktualizované 17.3.2021

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 sa rozširuje výnimka zo zákazu vychádzania na študentov a študentky ďalších študijných programov a ročníkov nasledovne: 

- študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, 

- študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

- študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore pôrodná asistencia, 

- študenta 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru zubné lekárstvo, 

- študenta 4. a  5. ročníka študijného odboru farmácia, 

- študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, 

- študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy (na UK program zdravotnícke a diagnostické pomôcky)

O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.