Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Otvorenie modulu pre spätnú väzbu študentov za ZS 2020/2021

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 22. marca 2021 do 15. apríla 2021 je možné zadať hodnotenie vyučujúcich a predmetov, ktoré mali študenti zapísané v zimnom semestri akademického roka 2020/2021, a to elektronicky po prihlásení sa do Akademického informačného systému.


06. 04. 2021 08.51 hod.

Prosíme všetkých hodnotiacich študentov, aby si ešte pred začatím vyplňovania dotazníka pozorne preštudovali priložený manuál. Po odoslaní záverečného hodnotenia sa odpovede v dotazníku automaticky anonymizujú a nie je možné sa k nim už vrátiť.

Ďakujeme za pochopenie a najmä za spätnú väzbu, ktorú následne poskytneme garantom jednotlivých predmetov a bude slúžiť na priebežné skvalitňovanie výučby na JLF UK.

Manuál nájdete TU.

Poznámka: Spätná väzba je dostupná pre nasledovné skupiny študentov: pre lekárske množiny štúdií 1.VL, 2.VL, 3.VL, 4.VL, 5.VL, 1.ZuL, 2.ZuL, 3.ZuL, 4.ZuL, 5.ZuL, 1.VLa, 2.VLa, 3.VLa, 4.VLa, 5.VLa, pre nelekárske množiny štúdií 1.OS, 1.OS/x, 2.OS, 3.OS, 1.mOSE, 3.mOSE/x, 1.PA, 2.PA, 3.PA, 1.mPA/x, 3.mPA/x, 1.VZ, 2.VZ, 3.VZ, 1.mVZ