Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zmena prístupov do budov JLF UK


07. 10. 2020 09.27 hod.

S účinnosťou od 6.10.2020 sa upravuje prístup do všetkých budov a objektov JLF UK, vstup na preukazy budú mať okrem zamestnancov aj  študenti JLF UK.