Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie obedov na Dekanáte


28. 09. 2020 11.44 hod.

Z dôvodu aktuálne prijatých protiepidemických opatrení sa s účinnosťou od 28.9.2020 prerušuje dovoz stravy do výdajne na Dekanáte. Stravovanie bude zabezpečované formou stravovacích poukážok.