Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie dodávky elektriny


08. 10. 2020 10.13 hod.

Z dôvodu revízie elektroinštalácie, bude prerušená dodávka elektriny na poschodiach v objekte JLF UK, Malá Hora 4C – Biomed.

Dňa 14.10. 2020, Ústav fyziológie, druhé poschodie v čase od 9:00 do 12:00 (streda) a dňa 15.10. 2020 - Ústav patologickej fyziológie, prvé poschodie v čase od 09:00  do 12:00 hod. (štvrtok). Odporúčame v uvedenom čase vypnúť zariadenia a elektrospotrebiče, ktorým takéto prerušenie elektriny môže spôsobiť škody.