Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie dodávky elektriny - BioMed


29. 09. 2020 09.50 hod.

Z dôvodu revízie elektroinštalácie, bude prerušená dodávka elektriny na poschodiach v objekte JLF UK, Malá Hora 4C – BioMed.

Dňa 07.10. 2020, Ústav molekulovej biológie, štvrté poschodie v čase od 9:00 do 12:00 (streda) a dňa 08.10. 2020 - Ústav Farmakológie, tretie poschodie v čase od 09:00  do 12:00 hod. (štvrtok). Odporúčame v uvedenom čase vypnúť zariadenia a elektrospotrebiče, ktorým takéto prerušenie elektriny môžu spôsobiť škody.