Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie dodávky elektriny - BioMed


21. 10. 2020 12.21 hod.

Z dôvodu revízie elektroinštalácie, bude prerušená dodávka elektriny v objekte JLF UK, Malá Hora 4D– BioMed nasledovne:

dňa 28.10. 2020 BioMed - riaditeľstvo, tretie poschodie v čase od 9:00 do 12:00 (streda) a dňa 29.10. 2020 – Ústav lekárskej biochémie, druhé poschodie v čase od 09:00  do 12:00 hod. (štvrtok). Odporúčame v uvedenom čase vypnúť zariadenia a elektrospotrebiče, ktorým takéto prerušenie elektriny môže spôsobiť škody.