Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie dodávky elektriny


08. 10. 2020 12.23 hod.

Z dôvodu prerušenia dodávky elektriny na Ústave patologickej fyziológie JLF UK dňa 15.10. 2020 (postupná revízia elektroinštalácie), dôjde zároveň k výpadku počítačovej siete a IT služieb na všetkých ostatných pracoviskách BioMedu, s výnimkou pracovísk nachádzajúcich sa v Edukačnom centre (t.j. Ústav verejného zdravotníctva a Ústav mikrobiológie a imunológie), a to v čase od 09:00  do 12:00 hod.