Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody


28. 10. 2020 10.00 hod.

Na základe oznámenia spoločnosti Martinská teplárenská a.s., bude dňa 03.11. 2020 (utorok) prerušená dodávka tepla a  teplej úžitkovej vody z dôvodu rekonštrukcie horúcovodu v objektoch JLF UK: Dekanát, Teoretické ústavy Viliama Mézeša, Štefánikov ústav.