Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Obnovenie študenskej jedálne


07. 10. 2020 09.32 hod.

S účinnosťou od 7.10.2020 sa obnovuje prevádzka Študentskej jedálne JLF UK a strava sa bude vydávať aj na Dekanáte, Malá Hora 4A.