Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

SVET POTREBUJE VEDU A VEDA POTREBUJE ŽENY

Registrácia do 7. ročníka projektu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Záujemkyne môžu svoje vedecké práce prihlásiť do 31.12.2022.


22. 11. 2022 10.50 hod.
Od: JLF UK

Finančný obnos vo výške 15 000 eur nielen na výskumné účely, ale aj na osobný rozvoj – to je suma, ktorú si rozdelia ocenené vedkyne v programe L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Spoločnosť L'Oréal Slovensko spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre UNESCO spustili prihlasovanie do 7. ročníka tohto programu.

Finančné prostriedky získajú tri vedkyne do 40 rokov (vrátane), pričom záujemkyne môžu svoje vedecké práce prihlásiť na webe www.prezenyvovede.sk do 31.12.2022.

Podľa dát UNESCO pracuje vo vedeckom sektore oveľa menej žien ako mužov – celosvetovo iba 33%. Na rozhodovacích pozíciách v Európe je žien ešte menej, predstavujú len 14 % takýchto vedeckých pracovníkov. Takmer tri štvrtiny dievčat v Európe si myslia, že pracovné miesta, ktoré priamo pomáhajú svetu, sú dôležité, no len 37 % si myslí, že oblasti ako veda, technológie či inžinierstvo robia svet lepším.

Motivovať vedkyne pôsobiace na Slovensku a oceniť ich prácu je cieľom programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. V 7. ročníku programu, do ktorého sa možno prihlásiť do 31.12.2022, si ocenenie v sume 15 000 eur rozdelia tri výskumníčky do 40 rokov (vrátane) z oblasti environmentálnych vied, fyzikálnych vied a matematiky či informatiky.

Ceny najúspešnejším projektom budú celkovo udelené v týchto kategóriách: formálne vedy (matematika, štatistika, informatika), vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied (medicína, biochémia a podobne) a fyzikálne a technické vedy (fyzika, astronómia, stavebníctvo, strojárstvo).

Keďže finančná odmena nie je limitovaná iba na použitie vo vedeckom výskume, víťazky 7. ročníka môžu sumu 5000 eur použiť na profesijný rozvoj, ale aj na súkromné účely.

Do predošlého, 6. ročníka projektu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede sa prihlásilo viac ako 20 vedkýň. V kategórii inžinierske vedy a technológie zvíťazila Xiaolu Hou, PhD., ktorá pôsobí na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Vo svojej práci skúma možné útoky a protiopatrenia na implementáciu umelej inteligencie vo vstavaných zariadeniach.

Laureátkou kategórie formálne vedy sa stala Dr. Hana Šmitala Mizerová z Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky UK v Bratislave. Zaoberá sa matematickými modelmi prúdenia tekutín, kvapalín a plynov, ktoré sa vyskytujú v mnohých prírodných javoch a inžinierskych aplikáciách (prúdenie vzduchu okolo krídla lietadla, predpoveď počasia, znečistenie ovzdušia).

V kategórii vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied zvíťazila Doc. RNDr. Soňa Kucharíková, PhD. pôsobiaca na Pracovisku laboratórií KTD a LVM Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI v Trnave. Vo svojej práci študuje vzťahy medzi baktériami a kvasinkami počas tvorby biofilmu, teda infekcií, a venuje sa tiež testovaniu nových i existujúcich liečiv, ktoré by mohli byť využité v praxi.

V 7. ročníku programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede môžu výskumníčky svoje práce prihlasovať do 31.12.2022 prostredníctvom webovej stránky www.prezenyvovede.sk.