Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Minor in Planetary Health

Aké sú strednodobé a dlhodobé dôsledky zmeny klímy na ľudské zdravie? Aké sú stratégie adaptácie ľudí na zmenu klímy v rôznych oblastiach sveta a ich vplyv na životné prostredie a zdravotné dôsledky? Univerzita v Groningene chce zaviesť spoločný program minor, ktorý chce otvoriť pre ENLIGHT partnerov. Zapojte sa aj vy.


28. 11. 2022 09.25 hod.
Od: JLF UK

Extrémne prejavy klimatických zmien naberajú na intenzite a frekvencii rýchlejšie ako bolo predpovedané. To predstavuje nové výzvy pre skúmanie zložitého vzťahu medzi ľudským a planetárnym zdravím.

Aké sú strednodobé a dlhodobé dôsledky zmeny klímy na ľudské zdravie? Aké sú stratégie adaptácie ľudí na zmenu klímy v rôznych oblastiach sveta a ich vplyv na životné prostredie a zdravotné dôsledky?

Zatiaľ čo tieto otázky sa stávajú ústrednými v mnohých kontextoch výskumu verejného zdravia, špecifické vzdelávanie v oblasti planetárneho zdravia zaostáva. Téma si vyžaduje interdisciplinárny a transdisciplinárny prístup, ktorý je obohatený o interkulturalizmus a podporuje kritické myslenie prostredníctvom horizontálneho (rovesníckeho) vyučovania.

Univerzita v Groningene chce zaviesť spoločný program minor, ktorý chce otvoriť pre ENLIGHT partnerov.

Možnosti zapojiť sa do programu sú nasledovné:

  1. Prezentovať dohodnutú tému súvisiacu s planetárnym zdravím vychádzajúcu z rôznych disciplín – sociálne vedy, environmentalistika, filozofia, prírodné vedy, medicína, atď.
  2. Vytvoriť a učiť 4,5 týždňový (2.5 ECT) na tému relevantnú pre planetárne zdravie.
  3. Ponúknuť kapacitu na vedenie „skill labu“ v rámci aplikácie vyučovaného.
  4. Navrhnite, ako by ste sa vedeli zapojiť.

Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom dokumente >>TU<<.

V prípade záujmu, prosím, kontaktujte Valentinu Gallo (Valentina Gallo v.gallorug.nl) a do kópie uveďte aj Silviu Hlavinkovú (silvia.hlavinkovauniba.sk). Ďakujeme.