Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zatvorenie Študentskej jedálne


26. 10. 2020 08.08 hod.

S účinnosťou od zajtra, t.j. od 26.10.2020 bude až do odvolania prerušená prevádzka študentskej jedálne. Stravné sa bude počas výluky poskytovať formou stravovacích poukážok.