Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vchod na Dekanát počas obedu


19. 11. 2020 10.49 hod.

Bočný vchod do Aula Magna (od BioMedu) bude otvorený na čas výdaja stravy, t.j. od 11:30 do 14:00 hod. a na vstup nemusíte používať zamestnanecké karty.