Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Režim počas Veľkonočných sviatkov


26. 03. 2021 11.22 hod.

Počas Veľkonočných sviatkov, t.j. od 02.04. do 05.04.2021 (vrátane), budú všetky objekty JLF UK uzavreté, zakódované a zabezpečené elektronickou signalizáciou (t.j. režim s povinnosťou deaktivovať a aktivovať zabezpečovací systém objektu).