Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie prevádzky Študentskej jedálne


10. 02. 2021 13.27 hod.

Z prevádzkových dôvodov sa s účinnosťou od zajtra, t.j. od 11. februára 2021 až do odvolania, zastavuje činnosť Študentskej jedálne JLF UK v Martine.