Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie distribúcie elektriny


14. 05. 2021 09.50 hod.

Stredoslovenská distribučná spoločnosť nám oznámila, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dôjde k prerušeniu dodávky elektriny dňa 11.06.2021 od 11:30 hod. do 16:00 hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Objekty JLF UK, kde bude prerušená dodávka elektriny: Vysokoškolský internát  a jedáleň, SANET, Akademické informačné centrum, Posluchárne A a B na ul. L. Novomeského 7 v Martine.

Odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd.