Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušená dodávka elektriny


30. 10. 2020 08.30 hod.

Z dôvodu postupnej revízie elektroinštalácie, bude prerušená dodávka elektriny v objekte JLF UK, Malá Hora 4D– BioMed nasledovne:

  • dňa 04.11.2020 – Ústav lekárskej biochémie – seminárne miestnosti, prvé poschodie v čase od 9:00 do 12:00 (streda)
  •  dňa 05.11.2020 – Centrálny zverinec, prízemie a suterén v čase od 09:00  do 12:00 hod. (štvrtok).

Odporúčame v uvedenom čase vypnúť zariadenia a elektrospotrebiče, ktorým takéto prerušenie elektriny môže spôsobiť škody.