Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odstávka vody


25. 11. 2020 11.30 hod.

Z dôvodu opravy na rozvode vody bude dňa 26.11.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. odstavená teplá aj studená voda v objektoch JLF UK na Malej Hore 4C a 4D - Ústav patologickej fyziológie, Ústav fyziológie, Ústav farmakológie, Ústav molekulovej biológie, BioMed a Centrálny zverinec.