Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prerušenie prezenčnej výučby v UNM

Dovoľujeme si Vás informovať, že po dnešnom zasadnutí manažmentu sa s účinnosťou od zajtra (16. novembra 2021) z dôvodu prudkého zhoršenia situácie v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) a postupnej nevyhnutnej reprofilizácie viacerých pracovísk prerušuje prezenčná výučba predmetov a stáží vyučovaných v priestoroch UNM v študijných programoch všeobecné lekárstvo (výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom) a v študijnom programe zubné lekárstvo až do odvolania.


15. 11. 2021 14.20 hod.
Od: JLF UK

V študijných programoch ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia prebieha praktická výučba v UNM naďalej podľa rozvrhu. Dovoľujeme si zároveň požiadať garantov klinických predmetov, aby bezodkladne pripravili prechod na dočasnú dištančnú výučbu a najneskôr do stredy 17. novembra 2021 informovali študentov o dištančnej metóde výučby.

Ďakujeme za pochopenie a pevne veríme, že sa situácia v krátkom čase upraví tak, aby bolo možné prezenčnú výučbu na klinických pracoviskách obnoviť.

Výučba na teoretických a predklinických pracoviskách zatiaľ pokračuje v malých skupinách do 20 osôb prezenčne.