Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

PF 2022

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!


22. 12. 2021 10.18 hod.
Od: JLF UK

Vážení zamestnanci, milí študenti.

Fotografia, na ktorú sa pozeráte, nie je vybratá náhodne. Pripomína  posledné vianočné postátie vo foyeri Aula Magna, kedy sa zdalo, že táto tradícia osobných stretnutí a želaní tu bude, pokiaľ len budeme chcieť. Opak je pravdou a preto znova využívam virtuálny priestor, aby som Vám všetkým popriala krásne Vianoce a šťastný nový rok. Želám Vám, aby ste aj napriek všetkému mali dosť chuti byť šťastnými. Už roky mám odložený kúsok zažltnutej obálky, ktorú som našla pri upratovaní po prarodičoch. „Starým“ rukopisom tam stojí, že „Šťastie je aj vôľa byť šťastným“. Dávam za pravdu tomu, kto túto vetu naformuloval. A možno si túto pravdu potreboval pripomínať...

Po nadchádzajúcich dňoch voľna vráťte sa oddýchnutí a pripravení ťahať (a niekedy aj tlačiť) našu výnimočnú fakultu vpred aj budúci rok. Teším sa na to.

Andrea Čalkovská, dekanka