Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Hodnotenie pedagogického procesu na JLF UK

Milí študenti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 14. februára 2022 do 28. februára 2022 je možné zadať hodnotenie vyučujúcich a predmetov, ktoré ste mali zapísané v zimnom semestri akademického roka 2021/2022, a to elektronicky po prihlásení sa do Akademického informačného systému.


Odkaz na prihlásenie: https://ais2.uniba.sk/

Prosíme Vás, aby ste si ešte pred začatím vyplňovania dotazníka pozorne preštudovali manuál, ktorý nájdete nižšie. Po odoslaní záverečného hodnotenia sa Vaše odpovede automaticky anonymizujú a nie je možné sa k nim už vrátiť.

Ďakujeme za pochopenie a najmä za Vašu spätnú väzbu, ktorú následne poskytneme garantom jednotlivých predmetov a bude slúžiť na priebežné skvalitňovanie výučby na JLF UK. 

 

Manuál na vyplnenie dotazníka Hodnotenia pedagogického procesu na JLF UK

Hodnotenie je anonymné. Po vyplnení sa dotazník anonymizuje. Konkrétny študent môže hodnotenie spracovať len raz a len za predmety, ktoré má zapísané.

V prípade predmetu sa hodnotí v týchto oblastiach:

  • predmet všeobecne
  • podmienky výučby
  • organizácia predmetu
  • postrehy a názory na daný predmet

V prípade pedagóga sa hodnotí v týchto oblastiach:

  • schopnosť vysvetliť a zaujať študentov
  • pedagogické schopnosti pedagógov vyučujúcich daný predmet
  • vzťah pedagógov k študentom
  • objektívnosť pedagógov pri hodnotení