Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Dekanské voľno pre študentov JLF UK

16. november 2021 v súvislosti s protestom za slobodné univerzity.


10. 11. 2021 15.59 hod.
Od: JLF UK

V súvislosti s protestom za slobodné univerzity udeľujem všetkým študentom JLF UK DEKANSKÉ VOĽNO na utorok 16. novembra 2021.

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. dekanka JLF UK