Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Buďte pripravení, nie prekvapení!

Začiatkom júna prebehne ďalší cyklus workshopov "Buďte pripravení, nie prekvapení!": Mentori UNM študentom ošetrovateľstva JLF UK.


15. 05. 2023 14.44 hod.
Od: JLF UK

V súlade s koncepciou každoročného organizovania workshopov pre študentov ošetrovateľstva JLF UK, ktorú sme v rámci spolupráce medzi Univerzitnou nemocnicou Martin (UNM), sestrami-mentormi UNM a Ústavom ošetrovateľstva JLF UK nastavili v roku 2022, predstavujeme novú sériu workshopov.

Workshopy sa konajú vždy pred súvislou letnou praxou, pričom reflektujú zaujímavé témy a aktuálne problémy klinickej ošetrovateľskej praxe a ponúkajú aktívny tréning špecifických klinických zručností, ktorých zvládnutie je pre budúce sestry veľmi dôležité.

Počnúc aktuálnym akademickým rokom budú workshopy organizované osobitne pre študentov prvého a druhého ročníka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstva, vždy so zameraním na nové, špecifické témy. K významnej zmene dochádza aj z hľadiska zapojenia sestier-mentorov z viacerých kliník UNM – aktuálne je do tejto aktivity zapojených už deväť kliník UNM.

Workshopy plánované v priebehu aktuálnej letnej praxe na 6. júna 2023 (pre študentov prvého ročníka v priestoroch Veľkej posluchárne UNM) a na 9. júna 2023 (pre študentov druhého ročníka v priestoroch simulačnej a demonštračnej učebne Ústavu ošetrovateľstva JLF UK) sú zamerané na témy, ako Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s intravenóznymi vstupmi; Manipulácia s injektomatmi a infúznymi pumpami; Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu a dýchacie cesty u pacienta pri vedomí vrátane odsávania z dýchacích ciest, starostlivosti o dýchacie cesty u pacienta so zavedenou tracheostomickou kanylou; Ošetrovateľská starostlivosť o špecifické invazívne vstupy PICC katéter, PORT; Ošetrovateľské intervencie používané pri zvládaní agresívnych prejavov pacienta, deeskalačné techniky a zásady komunikácie. Bližšie informácie o workshopoch sú uvedené na plagátoch.

V mene sestier-mentorov UNM a pedagógov Ústavu ošetrovateľstva JLF UK srdečne pozývame študentov ošetrovateľstva na tieto workshopy.