Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Workshop: Drenáž hrudníka

28. mája v Centre podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK od 8:30 do 15:00 hod. Odborný garant: doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.


24. 05. 2021 15.26 hod.
Od: JLF UK

Teoretická časť: 8:30 – 12:00 hod.

  • Anatómia hrudníka, indikácie punkcie a drenáže hrudníka, zobrazovacie metódy, postup punkcie a drenáže hrudníka, inštrumenty, typy drénov, starostlivosť o hrudný drén, talkáž, extrakcia hrudného drénu. Komplikácie a ich riešenie
  • Prezentácia drenážnych systémov
  • Diskusia

Prestávka: 12:00 – 12:30 hod.

Praktická časť: 12:30 – 15:00 hod.

Akcia bude hodnotená 6 CME kreditmi. Bližšie informácie a registrácia: hrudnedrenazegmail.com.