Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ocenenia ankety TOP inovácie v zdravotníctve 2018

Absolútnym víťazom ankety s najvyšším počtom hlasov sa stal Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., prednosta Neurochirurgickej kliniky JLF UK a UNM.


26. 09. 2018 09.02 hod.
Od: Kancelária dekana JLF UK

V rámci konferencie Slovenské zdravotníctvo 2018 boli v Bratislave odovzdávané ocenenia ankety „TOP inovácie v zdravotníctve 2018“.

Absolútnym víťazom ankety s najvyšším počtom hlasov sa stal Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., prednosta Neurochirurgickej kliniky JLF UK a UNM, cenu prevzal za unikátne operácie degenerovanej krčnej chrbtice s využitím individualizovaných náhrad krčných medzistavcových platničiek vyrobených na mieru 3D tlačou v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a firmou Biomedical Engineering. 

Ocenenie si prevzali aj Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM, za vybudovanie detského spánkového laboratória. Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, prevzal cenu za rozvoj Centra pre periodické horúčky a  MUDr. Peter Ďurdík, PhD. bol ocenený za výskum merania kinematiky cílií u detí.