Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Lekári z rôznych nemocníc sa na JLF UK zdokonaľovali pri nácviku drenáže hrudníka

V piatok 28. mája sa v priestoroch Centra podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK uskutočnil workshop zameraný na drenáž hrudníka pod odbornou garanciou Doc. MUDr. Antona Dziana, PhD.


31. 05. 2021 14.14 hod.
Od: JLF UK

V rámci teoretickej časti sa s účastníkmi, ktorých tvorili aj mladí lekári z rôznych slovenských nemocníc, zameral na anatómiu hrudníka, indikácie punkcie a drenáže hrudníka, zobrazovacie metódy, postup punkcie a drenáže hrudníka, inštrumenty, typy drénov, starostlivosť o hrudný drén, talkáž, extrakciu hrudného drénu či komplikácie a ich riešenia.

Okrem teórie nechýbala na workshope ani praktická časť, ktorá bola zameraná na nácvik drenáže hrudníka.

Workshop sa v Centre podpory medicínskeho vzdelávania uskutočnil v spolupráci Slovenskej lekárskej spoločnosti, Spolku lekárov v Martine a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.