Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta zorganizovala vianočnú humanitárnu zbierku

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, v spolupráci s dobrovoľníkmi z radov jej zamestnancov, v dňoch od 30. novembra do 14. decembra zorganizovala opätovnú dobrovoľnú humanitárnu zbierku pre utečencov z Ukrajiny, ktorí našli dočasné útočisko v našom meste.


15. 12. 2022 08.14 hod.
Od: JLF UK

Podarilo sa vyzbierať množstvo trvanlivých potravín, ktoré do značnej miery pomôžu ľudom, ktorí boli nútení opustiť vlastný domov kvôli vojne a prečkať zimu v Martine.

Komunitné centrum v Martine touto cestou ďakuje všetkým zamestnancom, ktorí sa do tejto pomoci zapojili.