Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditácia nového študijného programu ďalšieho vzdelávania

Mentor klinickej praxe v odbore pôrodná asistencia


10. 06. 2021 16.22 hod.
Od: ODVZP

Dovoľujeme si oznámiť zdravotníckej verejnosti, že Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine bolo udelené právo uskutočňovať vzdelávanie v akreditovanom študijnom programe sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore pôrodná asistencia pre zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka.

MENTOR KLINICKEJ PRAXE V ODBORE PÔRODNÁ ASISTENCIA

odborná garantka PhDr. Simona Kelčíková, PhD.