Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výzva na Erasmus+ mobilitu v rámci ENLIGHT

Milí študenti, do stredy 13. apríla 2022 sa môžete prihlásiť do pilotnej výzvy na semestrálnu Erasmus+ mobilitu v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT.


Mobility sa organizujú na základe spoločnej zmluvy pre všetky študijné odbory na úrovni univerzít. Preto aj výberový proces nebude organizovaný na Vašej fakulte, ale na úrovni celej univerzity.

Pred podaním prihlášky si prosím na stránkach partnerskej univerzity overte, či študijný odbor, o ktorý máte záujem, sa na partnerskej univerzite vyučuje a je kompatibilný s Vašim študijným programom na Univerzite Komenského.

Po výbere a nominácii študentov bude Vaša prihláška spracovaná rovnakým spôsobom, ako ostatné Erasmus+ semestrálne mobility (podpis Learning agreement Vašou fakultou a partnerov, rovnaké granty...).

V prihláške si môžete vybrať 1 ENLIGHT univerzitu. Prihlášku si prosím nepodávajte, ak ste už na zimný semester vybraný na mobilitu v klasickej Erasmus+ výzve, osobitné ENLIGHT výzvy sa budú organizovať pre každý semester.

Výber bude založený iba na 2 kritériách – prospech v predchádzajúcom akademickom roku a motivačný list vyplnený priamo v prihláške. K podaniu prihlášky nepotrebujete žiadne iné dokumenty, iba vyplnenú online prihlášku.

Linka na prihlášku nájdete TU.

ENLIGHT je európska sieť univerzít, založená na podporu vyváženej kvality života, udržateľnosti a globálnej angažovanosti prostredníctvom transformácie vysokého školstva. Aliancia vznikla, aby pomohla budovať základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania.

Stránky partnerských univerzít:

Univerzita Gent (Belgicko): https://www.ugent.be/en  

Univerzita Bordeaux (Francúzsko): https://www.u-bordeaux.com/

Univerzita Uppsala (Švédsko): https://www.uu.se/en/

Univerzita Groningen (Holandsko): https://www.rug.nl/

Univerzita v Baskicku (Španielsko): https://www.ehu.eus/en/en-home

Univerzita Göttingene (Nemecko): https://www.uni-goettingen.de/en/1.html

Írska národná univerzitu v Galway: https://www.nuigalway.ie/

Univerzita Tartu (Estónsko): https://ut.ee/en (do výzvy 2022 nie je zapojená) 

 

Viac informácií nájdete TU.