Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rektorské a dekanské voľno

V súvislosti s veľkonočnými sviatkami udeľuje rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. rektorské voľno na 18. apríla 2019 (štvrtok) a dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. dekanské voľno na 23. apríla 2019 (utorok) pre denných študentov JLF UK.


01. 04. 2019 11.19 hod.
Od: Kancelária dekanky JLF UK

 

Oznam.