Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Profesorovi Péčovi udelili veľkú medailu sv. Gorazda

Dňa 25. marca 2019 ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti Dňa učiteľov 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve.


29. 03. 2019 10.46 hod.

Ministerka školstva SR Martina Lubyová oceneným slávnostne odovzdala veľké a malé medaily sv. Gorazda,ako aj ďakovné listy. Ako jediný pedagóg z Univerzity Komenského v Bratislave si ocenenie prevzal prof. MUDr. Martin Péč, PhD., vedúci Ústavu lekárskej biológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine za jeho pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť. Ocenená malou medailou bola aj prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc., ktorá bola 13 rokov vedúcou Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Medailu získala za dlhoročné vedenie Slovensko-poľskej komisie humanitných vied a za celoživotnú pedagogickú činnosť v slavistickej jazykovednej oblasti.

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a existujú od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.

Viac informácií a zoznam ocenených.

<output>

Ministerka školstva SR Martina Lubyová oceneným slávnostne odovzdala veľké a malé medaily sv. Gorazda,ako aj ďakovné listy. Ako jediný pedagóg z Univerzity Komenského v Bratislave si ocenenie prevzal prof. MUDr. Martin Péč, PhD., vedúci Ústavu lekárskej biológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine za jeho pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť. Ocenená malou medailou bola aj prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc., ktorá bola 13 rokov vedúcou Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Medailu získala za dlhoročné vedenie Slovensko-poľskej komisie humanitných vied a za celoživotnú pedagogickú činnosť v slavistickej jazykovednej oblasti. 

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a existujú od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.

Viac informácií a zoznam ocenených TU.

</output>