Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Plánovaný výpadok počítačovej siete

V stredu 13. apríla 2022 je od 14:00 hod. naplánovaný výpadok počítačovej siete a všetkých IT služieb JLF UK, ktorý bude trvať približne 3 hodiny. Internetové pripojenie bude nedostupné aj pre študentov v knižnici a na internátoch.


12. 04. 2022 13.16 hod.
Od: UIT

Počas odstávky sa budú realizovať práce na elektrických rozvodoch v lokalite L. Novomeského. Centrálne univerzitné systémy (web, mail, office 365, ais2, sap, sofia) budú naďalej dostupné zo sietí mimo našej fakulty (napr. z domu). 

Prosíme, aby ste vzhľadom na vyššie uvedené dôvody prispôsobili svoje pracovné povinnosti.

Ďakujeme za pochopenie.