Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vysvetľujeme a diskutujeme

Protestné prerušenie výučby dňa 21. 2. 2022 je vyjadrením odmietavého stanoviska UK k novele vysokoškolského zákona. Poďme spoločne diskutovať.


18. 02. 2022 18.02 hod.
Od: JLF UK

Hovorme o aktuálnej situácii a dôvodoch, kritických postojoch a slobode univerzít, hľadaní nových smerov a výziev vysokoškolského vzdelávania.

Hľadajme odpovede v diverzite názorov spolu s odborníkmi z UK v rámci harmonogramu ponúkaných prednášok.

  • UNIVERZITNÁ VEREJNOPRÁVNOSŤ – SÚČASŤ SLUŽBY VEREJNOSTI
    doc. PhDr. Anna SÁMELOVÁ, PhD., 10.00 – 10.40  hod.
  • STRUČNÉ DEJINY REFORIEM VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU
    prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., 10.50 – 11.30 hod. 
  • DISKUSIA: PREČO JE AUTONÓMIA VYSOKÝCH ŠKÔL POTREBNÁ?
    prof. Ing. Ján Rudy, PhD. Braňo Vargic a Lukáš Bakoš, 11.40 – 12.20 hod.“

 

Vysielanie diskusie bude prebiehať na našom YouTube kanále TU