Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výberové konanie na mobilitu stáž Erasmu+

Oddelenie programu Erasmus+ vyhlasuje výzvu na výberové konanie na mobilitu stáž Erasmu+ na akademický rok 2022/2023.


Výzva bude otvorená  počas celého roku. Študent vkladá prihlášku do systému Mobility online v momente, keď má vybraný zahraničný podnik/inštitúciu (je akceptovaný). Celá administrácia mobility stáž prebieha v systéme Mobility online, od podania prihlášky, až po úspešné ukončenie mobility študenta. Postup podania prihlášky nájdete TU

Podmienkou úspešného výberového konania je motivačný list a  študijný priemer, ktorý študent zadáva priamo do systému. Prihlášku nájdete na stránke www.moja.uniba.sk  a v sekcii „MOBILITY“ -  „Študenti UK odchádzajúci na mobilitu STÁŽ Erasmus+ (akcia SMP - Erasmus+ stáž)“ – PRIHLASUJETE SA NA MOBILITU STÁŽ V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023. 

Podmienky stáže Erasmus+:

  • Študent denného aj externého štúdia
  • Prihlásiť sa môžete už ako prvák Bc. štúdia
  • Minimálna dĺžka mobility 2 mesiace, maximálna 12 mesiacov za stupeň štúdia (Bc., Mgr., PhD.,)
  • Podnik/inštitúciu si hľadáte sám (užitočná platforma pri výbere stáže https://erasmusintern.org

Viac informácii nájdete na webových stránkach Univerzity Komenského v Bratislave, prípadne kontaktujte Erasmus+ office na JLF UK  alebo Erasmus+ Team RUK, Tamara Žiak,
tamara.ziakuniba.sk.

Kontaktná osoba na JLF UK: PhDr. Murčeková Katarína
katarina.murcekovauniba.sk, tel: 043/2633 117