Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ROADSHOW Spolu za zdravý a krásny úsmev 2022

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva má za sebou úspešný 10. ročník osvetovo-preventívnej akcie s názvom Spolu za zdravý a krásny úsmev (SZKÚ), ktorej súčasťou boli aj študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.


11. 10. 2022 10.12 hod.
Od: JLF UK

Projekt SZKÚ je organizovaný mimo zdravotníckych zariadení na verejných priestranstvách, námestiach, v obchodných centrách a miestach oddychu ako sú hrady či ZOO. Tohto roku sa od 2. do 12. septembra podarilo navštíviť 20 slovenských miest a zabezpečiť školenie pre tisíce ľudí.

„Keď neprídu pacienti do ambulancie, musia vyjsť lekári do ulíc. Taká je myšlienka projektu“, popisuje Filip Galo, študent 2. ročníka zubného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. „Našim zámerom bolo osloviť okoloidúcich a priblížiť im správne návyky starostlivosti o ústnu dutinu. Školiteľmi sme boli my, študenti zubného lekárstva, pričom každý jeden musel pred samotnou akciou prejsť odborným školením“, dodáva.

Cieľom projektu je naučiť ľudí správnu techniku čistenia zubov, motivovať ich k zlepšeniu starostlivosti o ústne zdravie a zvýšiť úroveň povedomia o dôležitosti prevencie v oblasti ústnej hygieny. V rámci tohto jubilejného ročníka sa podarilo preškoliť až 9 400 ľudí.