Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

MEFANET 2022

Pozývame vás na ďalší ročník medzinárodnej konferencie MEFANET, ktorý sa uskutoční 2.-3. novembra 2022 v Brne.


14. 10. 2022 15.14 hod.
Od: JLF UK

MEFANET (MEdical FAculties NETwork) je projekt zameraný na budovanie a posilňovanie spolupráce lekárskych a nelekárskych fakúlt v Českej a Slovenskej republike pri rozvoji výučby s využitím moderných informačných a komunikačných technológií.

Cieľom tejto spolupráce je vytvorenie siete prepojených výukových pracovísk, vďaka ktorej sa uľahčí interakcia medzi jednotlivými tímami z rôznych fakúlt. Študentom a pedagógom je tak umožnené efektívnejšie zdieľanie elektronických výukových materiálov.

Začiatky projektu MEFANET siahajú do roku 2007, kedy sa na historicky prvom rokovaní oficiálne zišli vtedajší zástupcovia lekárskych fakúlt. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v dňoch 2.- 3. novembra 2022 v Brne pod záštitou profesora MUDr. Martina Repka, Ph.D. - dekana Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Bližšie informácie o tohtoročnom programe budú priebežne aktualizované na oficálnej stránke mefanet.cz.