Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zahraniční študenti zorganizovali zbierku na pomoc Ukrajine

Zahraniční študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine zorganizovali zbierku na pomoc ľuďom na úteku z Ukrajiny. Nakúpili tovar za takmer 7 000 €.


02. 03. 2022 13.18 hod.
Od: JLF UK

„Naši zahraniční študenti sa zapojili do humanitárnej pomoci a darovali peniaze a nevyhnutné zásoby pre tých, ktorí utekajú pred konfliktom na Ukrajine,“ povedal prodekan fakulty doc. MUDr. Martin Janík, PhD. "Študenti, ktorí sa organizovali prostredníctvom sociálnych médií a prostredníctvom svojich študijných skupín, zapojili dokonca aj svoju rodinu a priateľov zo zahraničia."

Ohromujúce množstvo peňazí – spolu takmer 7 000 eur – sa minulo na nákup životne dôležitých vecí pre ženy a deti, ktoré sa momentálne zdržiavajú v slovenských záchytných strediskách pri ukrajinských hraniciach.

„Prekvapilo ma, že sa naša medzinárodná študentská komunita zapojila do tejto dôležitej a hodnotnej záležitosti,“ dodal Janík. "Chcel by som poďakovať každému jednému z nich za ich príspevky a za ich štedrosť."