Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kurz pre doktorandov - „How to Write a Competitive Proposal for Horizon 2020“


Vážené doktorandky,
Vážení doktorandi,

v rámci rozvojového projektu Going Global, ktorého cieľom je zvyšovanie kvality vzdelávania na Univerzite Komenského a to skvalitňovaním doktorandského štúdia prostredníctvom kurzov na rozvoj zručnosti doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti projektového písania, dovoľujeme si Vás pozvať na odborný kurz: „How to Write a Competitive Proposal for Horizon 2020“

Kedy:
04.december 2019 (streda) od 9:00 do 12:30, určený pre prírodné a lekárske odbory
05.december 2019 (štvrtok) od 9:00 do 12:30, určený pre spoločenské a humanitné odbory

Kde:
Vedecký park Univerzity Komenského (konferenčná miestnosť), Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

Pod vedením špičkového zahraničného lektora Dr. Seana McCarthyho (IRL), ktorý sa špecializuje na vzdelávanie pracovníkov univerzít a výskumných organizácií v oblasti európskeho výskumu a grantovej podpory z prostriedkov EÚ (program Horizont 2020), sa dozviete ako pripraviť kvalitný projektový návrh (projektovú žiadosť) a ako byť úspešní pri podávaní „konzorciálnych“ projektov.

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku, bez tlmočenia.

Počet miest je limitovaný, prosím registrujte sa.

 

Registračný formulár nájdete prostredníctvom tohto odkazu.

Registrácia bude otvorená do 05. novembra 2019.

 

Informácie nájdete aj na webovej stránke UK.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Oddelenie projektov, Rektorát UK