Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Bilaterálne pobyty v rámci medziuniverzitných zmlúv pre rok 2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola zverejnená výzva na podávanie prihlášok na bilaterálne pobyty v rámci medziuniverzitných zmlúv pre rok 2022. Pobyty sú určené pre pracovníkov s minimálne polovičným úväzkom na UK a nie sú určené pre doktorandov.


Pre zjednodušenie výberu cieľových krajín sme v zozname partnerských zmlúv označili univerzity, kde je možné uchádzať sa o pobyt, ako "BURZA možná".

Výzva je zverejnená na stránke:  https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/vyzvy-a-ponuky/

Všeobecné podmienky pre uchádzačov a formuláre prihlášok nájdete v kapitole Vysielaní učitelia a výskumníci - Krátkodobé návštevy na partnerských univerzitách

Uzávierka prihlášok je 18. marca 2022 na Referáte zahraničných vzťahov JLF UK.