Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kurzy pre pedagógov vyučujúcich v anglickom jazyku

Milé pedagogičky, milí pedagógovia. Radi by sme Vás informovali o možnosti získať praktické zručnosti viesť plnohodnotnú výučbu v anglickom jazyku prostredníctvom kurzov zameraných na výučbu v angličtine v zahraničí.


09. 11. 2022 14.18 hod.
Od: JLF UK

Tieto kurzy si nemusia pedagógovia platiť sami, budú preplatené v rámci rozvojového projektu Komunikácia a internacionalizácia. V uplynulom polroku sa naši kolegovia zúčastnili a odporúčajú tieto kurzy:

1. Univerzita v Bordeaux vo Francúzsku ponúka 3-dňový kurz v júni 2023 (termín zatiaľ nebol zverejnený).Kurz sa zameriava na jazyk a pedagogiku v angličtine v medzinárodnej triede. Zaoberá sa problémami ako:

  • jazyk a komunikácia v kontexte angličtiny ako novej lingua franca, výslovnosť a intonácia, jazykové repertoáre v triede,
  • metodika vyučovania a učenie v druhom jazyku: Aktívne učenie, interaktívne prednášanie, práca v malých skupinách, kooperatívne učenie atď.

Cieľovou skupinou sú učitelia a lektori, ktorí už vyučujú alebo by chceli vyučovať v anglickom jazyku v rámci medzinárodného programu.

2. Kultúrny inštitút v Galway v Írsku ponúka viacero typov 2-týždňových kurzov začínajúcich priebežne, skoro každý týždeň:

https://www.gci.ie/course-categories/english-teacher-training-erasmus-plus/

Kurzy sú vhodné skôr pre začínajúcich učiteľov alebo učiteľov vyučujúcich v AJ, úrovňovo nie sú vhodné pre učiteľov AJ.

3. Kurz zameraný na zvýšenie kompetencií vyučovať v angličtine podľa vlastného výberu v hodnote do 900 EUR (nie jazykový kurz AJ).

Ak sa rozhodnete pre 3. možnosť, prosím, pošlite nám link na daný kurz s krátkym odôvodnením, prečo sa Vám hodí práve tento kurz.

Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete využiť túto milú príležitosť.

Po absolvovaní kurzu nám poskytnete krátku správu, aký mal tento kurz pre Vás prínos, a návrh, aký kurz by ste chceli ako účastníci takéhoto školenia v budúcnosti zrealizovať na našej UK.

Vaše žiadosti o vybraný kurz posielajte na silvia.hlavinkovauniba.sk do 15.12.2022.

V žiadosti uveďte Vašu katedru, predmety, ktoré vyučujete, a kurz, v ktorom využijete získané znalosti a zručnosti, a v čom Vám tento kurz môže pomôcť.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte vyššie uvedenú adresu.