Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedenie Martinského centra pre biomedicínu

Dovoľujeme si Vás informovať, že riaditeľkou Martinského centra pre biomedicínu sa stala pani prof. MUDr. Gabriela Nosáľová , DrSc. Riaditeľmi jednotlivých divízií sú: Centrálny zverinec - doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD., Respirológia - prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., Neurovedy - doc. RNDr. Peter Račay, PhD., Onkológia - doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD., Molekulová medicína - doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.


18. 05. 2015 09.04 hod.