Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Štatistický softvér SAS - informácia

Informácia o možnosti akademického použitia (pre účely pedagogiky a nekomerčného výskumu) štatistického softvéru SAS pre všetkých zamestnancov a študentov JLF UK.


29. 04. 2015 12.26 hod.

Vážení  kolegovia, milí študenti,

informujem Vás o možnosti akademického použitia (pre účely pedagogiky a nekomerčného výskumu) štatistického softvéru SAS všetkými  zamestnancami a študentmi JLF UK  v neobmedzenom počte (platnosť do 31.12.2017). Navyše zamestnanci JLF UK sú oprávnení si vyhotoviť jednu kópiu pre domáce použitie v režime „work and home“.

V prípade Vášho záujmu je softvér k dispozícií na Ústave informačných technológií JLF UK. Kontaktná osoba: Ing. Katarína Korenčiaková

S pozdravom

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

dekan