Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzdelávam sa na Slovensku - prečo tu zostať aj pracovať?

Výhody, možnosti, podmienky ...


15. 03. 2022 15.01 hod.
Od: ODVZP

Ak sa chcete dozvedieť, čo treba vybaviť po ukončení pregraduálenho štúdia, ako funguje špecializačné štúdium, čo ponúka rezidentské štúdium, čo môže poskytnúť lekárom Slovenská lekárska komora, aké sú možnosti zamestnania sa v regiónoch severného Slovenska, príďte na informačné stretnutie:

Kedy:                       26. apríl 2022, od 14,00 hod

Kde:                         Aula Magna, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Určené pre:           študenti 6. ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo + účasť je                                                      otvorená aj pre všetkých ďalších záujemcov z radov zdravotníckej verejnosti

Predbežný program

Tešíme sa na Vás!