Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Novelizácia legislatívy - ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Zákon č. 67/2022 Z. z., ktorý upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov


15. 03. 2022 09.53 hod.
Od: ODVZP

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 15. marca 2022 vošiel do platnosti Zákon č. 67/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.